Thiết kế background

Background là ngôn ngữ tiếng Anh dịch Background qua tiếng Việt có nghĩa là ” Nền phía sau ” . Trong một sản phẩm như banner, poster,… Background làm nổi bật sản phẩm chính, làm sản phẩm ấn tượng, đẹp hơn.

Liên hệ với chúng tôi